ÖSYM “TUS” SORU DAĞILIMI

 

 

 

 

 ALANLAR

Soru Sayısı

Yüzdesi

 

Anatomi

14

13

 

Histoloji ve Embriyoloji

8

7

Temel Tıp Bilimleri Testi-1

Fizyoloji

10

8

 

Tıbbi Biyokimya

22

18

2,5 saat (150 dakika)

Tıbbi Mikrobiyoloji

22

18

 

Tıbbi Patoloji

22

18

 

Tıbbi Farmakoloji

22

18

                  TOPLAM

120

100

 

 

 

 

ALANLAR

 

 

 

Soru Sayısı

Yüzdesi

Klinik Tıp Bilimleri Testi

Dahiliye Grubu

42

35

 

Pediatri

30

25

2,5 saat (150 dakika)

Cerrahi Grubu

36

30

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

12

10

           TOPLAM

120

100

 

 

“TEMEL BİLİMLER”

 

"ANATOMİ" TUS DAKİ SORU SAYISI 14 TEMEL BİLİMLER TESTİNDEKİ ORTALAMA YÜZDESİ % 13”

KONULARINA GÖRE SINAVDA ORTALAMA ÇIKAN SORU SAYILARI

*KEMİK: 1

*EKLEM: 1-2

*KAS: 3-4

*SOLUNUM: 1-2

*DOLAŞIM: 1-2

*METABOLİZMA: 2-3

*ÜROGENİTAL: 0-1

*NÖROANATOMİ: 4

 

“BİYOKİMYA" TUS DAKİ SORU SAYISI 22 TEMEL BİLİMLER TESTİNDEKİ ORATALAMA YÜZDESİ % 18”

KONULARINA GÖRE SINAVDA ORTALAMA ÇIKAN SORU SAYILARI

*AMİNO ASİDLER - PROTENİNLER: 4-5 SORU

*YAĞLAR: 3-4 SORU

*HORMONLAR – MESAJCI SİSTEMLER: 2-3 SORU

*NÜKLEİK ASİDLER: 2-3 SORU

*KARBONHİDRAD METABOLİZMASI: 1-2 SORU

*HÜCRE: 2-3 SORU

VİTAMİNLER VE ESER ELEMENTLER: 2-3 SORU

DİĞERLERİ: 1-2 SORU

 

"FARMAKOLOJİ" TUS DAKİ SORU SAYISI 22 TEMEL BİLİMLER TESTİNDEKİ ORTALAMA YÜZDESİ % 18”

KONULARINA GÖRE SINAVDA ORTALAMA ÇIKAN SORU SAYILARI

*GENEL FARMAKOLOJİ: 3-4 SORU

*OTONOM SİNİR SİSTEMİ: 2-3 SORU

*KARDİYOVASKÜLER SİSTEM: 2 SORU

*HORMONLAR: 3 SORU

*SANTRAL SİNİR SİSTEMİ: 4 SORU

*OTAKOİDLER: 2-3 SORU

*GASTROİNTESTİNAL – SOLUNUM SİSTEMİ: 2 SORU

*KEMOTERAPÖTİKLER: 3-4 SORU

 

"FİZYOLOJİ-HİST.-EMR."TUS DAKİ SORU SAYISI 18 TEMEL BİLİMLER TESTİNDEKİ ORTALAMA YÜZDESİ % 15”KONULARINA GÖRE SINAVDA ORTALAMA ÇIKAN SORU SAYILARI

*HÜCRE: 1-2 SORU

*KAS SİSTEMİ:1-2 SORU

*KARDİYOVASKÜLER SİSTEM: 1-2 SORU

*SOLONUM SİTEMİ: 1-2 SORU

*HEMATOPOETİK SİSTEM: 1-2 SORU

*GASTROİNTESTİNAL SİSTEM: 1-2 SORU

*ÜRİNER SİSTEM:1-2 SORU

*ENDOKRİN SİSTEMİ: 1-2 SORU

*REPRODÜKTİF SİSTEM: 1-2 SORU

*SİNİR SİSTEMİ ELEKTRO- NÖROFİZYOLOJİ: 3-4 SORU

*DOKU: 1-2 SORU

*EMRİYOLOJİ: 1-2 SORU

 

"PATOLOJİ"TUS DAKİ SORU SAYISI 22 TEMEL BİLİMLER TESTİNDEKİ ORTALAMA YÜZDESİ % 18

KONULARINA GÖRE SINAVDA ORTALAMA ÇIKAN SORU SAYILARI

*HÜCRE ZEDELENMESİ: 3-4 SORU

*İNFLAMASYON: 0- 1 SORU

*NEOAPLAZİ: 4-5 SORU

*HEMODİNAMİK BOZUKLUKLAR: 1-2 SORU

*SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI: 1 SORU

*ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI: 1-2 SORU

*ERKEK GENİTAL SİSTEM HAST. : 1-2 SORU

*GASTR. SİSTEM HAST. : 2 SORU

*KARACİĞER HASTALIKLARI: 1-2 SORU

*SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI: 1-2 SORU

*DERİ HASTALIKLARI: 1-2

 

"MİKROBİYOLOJİ" TUS DAKİ SORU SAYISI 22 TEMEL BİLİMLER TESTİNDEKİ ORTALAMA YÜZDESİ % 18

KONULARINA GÖRE SINAVDA ORTALAMA ÇIKAN SORU SAYILARI

*TEMEL MİKROBİYOLOJİ: 4-5 SORU

*BAKTERİYOLOJİ: 5-6SORU

*VİROLOJİ:2-3 SORU

*İMMUNOLOJİ: 3-4 SORU

*MİKOLOJİ: 2-5 SORU

*PARAZİTOLOJİ: 3-4 SORU

 

“KLİNİK BİLİMLER”

 

"DAHİLİYE" TUS’DAKİ SORU SAYISI 30 KLİNİK BİLİMLER TESTİNDEKİ ORTALAMA YÜZDESİ % 25

KONULARINA GÖRE SINAVDA ORTALAMA ÇIKAN  SORU SAYILARI

*KARDİYOLOJİ: 5-6 SORU

*HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ: 3-4 SORU

*GÖĞÜS HASTALIKLARI: 2-3 SORU

*ENDOKRİNOLOJİ: 3-4 SORU

*GASTROENTEROLOJİ: 2-3 SORU

*NEFROLOJİ: 3-4 SORU

*ROMATOLOJİ, İMMİNOLOJİ: 2-3 SORU

*İNFEKSİYON HASTALIKLARI: 0-1 SORU

 

"PEDİATRİ" TUS’DAKİ SORU SAYISI 30 KLİNİK BİLİMLER TESTİNDEKİ ORTALAMA YÜZDESİ % 25

KONULARINA GÖRE SINAVDA ORTALAMA ÇIKAN SORU SAYILARI

*HEMATOLOJİ: 1-2 SORU

*ONKOLOJİ: 1-2 SORU

*ENDOKRİNOLOJİ: 0-1 SORU

*METABOLİZMA: 1-2 SORU

*BESLENME VE VİTAMİNLER: 0-1 SORU

*GASTOENTERELOJİ: 2-3 SORU

*NÖROLOJİ: 2 SORU

*ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM: 2-3 SORU

*KARDİYOLOJİ: 2-3 SORU

*NEFROLOJİ: 1-2 SORU

*ENFEKSİYON HASTALIKLARI: 3-4 SORU

*YENİDOĞAN: 4-5 SORU

*ALERJİK HAST. : 1-2 SORU  

 

                                                                         

"KADIN DOĞUM" TUS’DAKİ SORU SAYISI 12 KLİNİK BİLİMLER TESTİNDEKİ ORTALAMA YÜZDESİ % 10

KONULARINA GÖRE SINAVDA ORTALAMA ÇIKAN  SORU SAYILARI

*JİNEKOLOJİ: 2-3 SORU

*ONKOLOJİ: 2-3 SORU

*PERİNATOLOJİ: 2-3 SORU

*RENRODÜKTÜF ENDOKRİNOLOJİ VE İNFERTİLİTE: 3-4 SORU

 

"GENEL CERRAHİ" TUS’DAKİ SORU SAYISI 25 KLİNİK BİLİMLER TESTİNDEKİ ORTALAMA YÜZDESİ % 21

KONULARINA GÖRE SINAVDA ORTALAMA ÇIKAN  SORU SAYILARI

*TEMEL CERRAHİ: 10-11 SORU

*GİS KANAMA: 2-3 SORU

*TİROİD HASTALIKLARI: 1

*PARATİROİD HASTALIKLAR: 1

*MİDE HASTALIKLARI: 2-3 SORU

*PANKREAS HASTALIKLARI: 1

*TRANSPLANTASYOM: 0-1 SORU

*KOLON VE ANOREKTAL BÖL. HAST. : 3-4 SORU

*MEME HASTALIKLARI: 3-4 SORU

 

"KÜÇÜK STAJLAR"  TUS’DAKİ SORU SAYISI 23 KLİNİK BİLİMLER TESTİNDEKİ ORTALAMA YÜZDESİ % 19 

KONULARINA GÖRE SINAVDA ORTALAMA ÇIKAN  SORU SAYILARI

*HALK SAĞLIĞI: 1-3 SORU

*PSİKİYATRİ: 2-4 SORU

*FZİZK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON: 2-3 SORU

*NÖROLOJİ: 3-5 SORU

*NÖROŞİRURJİ: 1-2 SORU

*RADYOLOJİ: 1 SORU

*DERMATOLOJİ: 1-2 SORU

*ANESTEZİ: 1-2 SORU

*GÖĞÜS CERRAHİSİ: 0-1 SORU

*ACİL TIP: 1-2 SORU

*GÖZ HASTALIKLARI: 0-1 SORU

*ÜROLOJİ: 0-1 SORU

*KALP DAMAR CERRAHİSİ: 0-1 SORU

*NÜKLEER TIP: 0-1 SORU                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                 

  • Başlangıç: 5 Ekim  2019
  • 220 Saat Temel Bilimler Canlı Ders
  • 180 Saat Klinik Bilimler Canlı Ders
  • 40  Saat Vaka Kampı Canlı Ders
  • 170 Saat Tus Kampı Canlı Ders
  • Hedef  2020 Şubat TUS