TUS’ a hazırlık  hepimizin bildiği gibi fedakarlık gerektiren sıkıcı bir süreç. Zaman zaman umutsuzluğa düştüğümüz, içinde bulunduğumuz durumdan nefret ettiğimiz , ailemize sevdiklerimize ayırdığımız zamandan fedakarlıklar yapmak zorunda kaldığımız ve birde  üstüne yüksek öğrenimimizi tamamlamış olmamıza rağmen  ders çalışmak zorunda olduğumuz bir dönem. Bu, ben dahil bütün hekim arkadaşlarımızın yaşadığı bir durum.

Sizleri bu sıkıcı süreçten biraz olsun uzaklaştıracak ya da bu durumu biraz olsun keyifli hale getirebilecek neler yazabilirim, diye düşündüm ve ortaya bu yazı çıktı. Umarım sizlerin bu sınava başka bir açıdan bakmanızı ve gözlerinizde biraz olsun keyifli ışıltılar ortaya çıkmasını sağlayabilirim.

Dışardan bakıldığında kıskanılan bir mesleğimiz olmasına rağmen Tıp fakültesine adım attığımız andan itibaren hayatımız zorlu bir sürece giriyor.İşte bu dönemde ya Tıp fakültesini bırakıp başka mesleklere yöneliyoruz ya da gözümüzü karartıp devam ediyoruz. Tıp fakültesi bitiyor sırada TUS var. O bittiğinde mecburi hizmet yada yan dal sınavı var akademik kariyer istiyorsanız önümüzde  bir sürü sınav var . Sürekli ders çalışmak ,sürekli kendimizi yenilemek durumundayız. Bizler Tıp fakültesini bitirmiş bireyler olarak demek ki bu süreci yaşama kararı verdik. O zaman bunun gereklerini yerine getirmek durumundayız. Bu bizim yaşam tarzımız ve bunu keyifli hale getirmemiz yaptığımız işten keyif almamız gerekiyor.Eğer kararımız uzmanlık eğitimi almaksa bunu planlamamız ve bu sınava gerçekten kazanacağımıza inanarak keyifli bir şekilde çalışmamız gerekiyor.


Motivasyon, hayatımızın her alanında olduğu gibi, bu sınav sürecinde de ihtiyacımız olan en önemli şey .Bu sınava motive olup kazanacağımıza inandıktan sonra bunu nasıl başaracağımıza odaklanıp plan program yapmamız gerekiyor.Çalışma planı kişilere göre farklılık gösterir. Bu nedenle başkasının çalışma planını kendi hayatımıza entegre etmemeliyiz. Bazılarımız gece çalışmayı sever ,bazıları gece asla çalışamaz.Eğer bir yerde hekimlik yapmıyorsak ve sadece sınava hazırlanıyorsak bütün gün ve geceyi günlük ihtiyaçlarımıza ve sınava dair planlayabiliriz. Ancak gündüz işe gidiyorsak çalışma planımızı buna göre düzenlemek durumundayız.Ders çalışırken verimli çalışmak çok önemli bir konudur. Eğer uzun saatler ders çalıştığınız halde verim alamıyorsanız ders çalışma planınıza dönüp bakmanız gerekir.Doğru kaynaklardan çalışmıyor olabilirsiniz , sadece konu okuyup o konuyla ilgili soruları  çözmüyor olabilirsiniz yada kafanızı derse vermiyorsunuzdur. Ders çalışırken mutlaka 50 dakika çalışıp ara vermeniz gerekir .Küçük aralar motivasyonunuzu arttırır. Ayrıca ders çalışırken artık çalıştığınız kaynağa odaklanamadığınızı fark ediyorsanız kendinizi devam etmek için zorlamayın .Kalkıp aklınızı dağıtacak zevk aldığınız bir şeyler yapın.Kendinize günlük yada haftalık çalışma hedefleri koyup bunları yaptığınız taktirde kendinizi ödüllendirin.Yapmaktan keyif aldığınız bir şeyle kendinizi ödüllendirmek motivasyonunuzu arttıracaktır.Bütün gününüzü ders çalışarak geçirmek motivasyonunuzu bozacaktır.Sınava çalışmaya ilk başladığınızda daha az ders çalışabileceksiniz. Konsantre olmanız biraz zor olacak.Okuduğunuzu anlamadığınızı düşünebilirsiniz, çalışma sorularını yada çıkmış tus sorularını çözemeyebilirsiniz.Bu kesinlikle moralinizi bozmasın .Planınıza uygun çalıştığınız sürece çok kısa bir sürede emeğinizin karşılığını aldığınızı göreceksiniz. Hem ders çalışma süreniz artacak hem daha iyi anlayacak , soruları daha kolay çözebileceksiniz.Mutlaka deneme sınavlarına girin.Her sınavda yaptığınız netlerin sayısının arttığını görmek hem çalışma planınızın doğruluğunu ispatlayacaktır hem de bu sınavı kazanma konusundaki güveninizi arttıracaktır.Eğer düzenli ve sürekli bir çalışma planımız olursa ve bunu kendi hayatımıza uygun planlamışsak yeterli motivasyon ve inancımız da varsa bu sınavı kazanmamamız için bir sebep yok demektir.

Ben İç hastalıkları uzmanıyım. İç hastalıkları çalışmak çoğumuzu korkutur.Çünkü nerden başlamamız gerektiğini, nasıl çalışılacağını, hangi bölümlerden daha çok soru geldiğini pek bilemeyiz .Ama bu kadar korkuya rağmen sınavda en çok yüzümüzü güldüren bölümlerin başında gelir.TUS sorularının geneline baktığımızda soruların %40 ‘ı kolay , %25 i normal , %25 ‘i zor ve %10 ‘u çok zordur. Dahiliye sorularında da bu oran benzerlik göstermektedir. Dahiliye çalışırken sadece konu kitabını okumak yeterli olmayacaktır. Konuyu okuduktan sonra o konuyla ilgili çalışma soruları ve çıkmış tus sorularını mutlaka çözmek gerekir.
Peki dahiliyeden en çok soru hangi bölümden geliyor diye soracak olursanız Günümüze kadar sınavlarda çıkmış dahiliye  sorularını soru adedine göre çoktan aza doğru  sıralayalım.


•    Kardiyoloji %20.8
•    Hematoloji –onkoloji %16.7
•    Göğüs hastalıkları %15.8
•    Endokrinoloji %14.2
•    Gastroenteroloji % 13.4
•    Nefroloji %10.9
•    Romatoloji-immunoloji %7.5
•    İnfeksiyon hastalıkları % 0.6

Ama bu dağılım zaman zaman değişmektedir. Romatoloji, onkoloji, enfeksiyon hastalıkları zaman zaman sürpriz yapıp daha fazla soru sorulmaktadır. Nöroloji, psikiyatri, dermataloji ve halk sağlığından ise 1-2 soru gelmektedir. 
Jinekoloji hariç diğer branşlarda çıkan soruların %20-30'u dahiliye konuları içinde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Genel dahiliyesi iyi olan bir kişi başka klinik bilim çalışmasa da 60 soruyu çok rahat olarak yapar. Tüm TUS içinde dahiliye genel olarak düşünüldüğünde soru dağılımı klinik bilimlerin %30'nu oluşturur. Fakat Tüm 240 soru değerlendirildiğinde dahiliye tüm soruların en az %25-30'nu kapsamaktadır.Dahiliyede vaka soruları her yıl mutlaka en az 4-5 tane gelmektedir. Vaka soruları 1 soru veya peş peşe 2 sorudan oluşabilmektedir.

Kardiyoloji sorularına baktığımızda en çok soru Kalp kapak hastalıklarından geliyor.Ama  Akut MI,MS,AS,AY,infektif endokarditten her sınavda soru gelir.
•    Kalp kapak hastalıkları
•    Kardiyolojiye giriş
•    Konjestif kalp yetmezliği ve myokard hastalıkları
•    aritmiler
•    iskemik kalp hastalıkları
•    Endokard hastalıkları
•    Diğer kalp hastalıkları ( kalp tümörleri , perikard hastalıkları, sistemik hastalıklarda kalp )
•    HT
 

Hematoloji –onkoloji sorularına baktığımızda en çok soru Anemilerden geliyor .Anemilerin sınıflandırması,primer ve sekonder koagulasyon bozuklukları ve koagulasyon testleri, hematolojik malignitelerle ilgili vaka soruları hemen her sınavda sorulur.Onkolojide ise tümör markerları, tm etyolojisi,antineoplastik ilaçların ilk kullanıldığı yerler ve yan etkilerini mutlaka sorarlar.
•    Anemiler
•    Lösemiler,lenfoproliferatif hastalıklar,myeloproliferatif hastalıklar
•    Kanama diyatezi
•    Hematolojik muayene,hematopoez,kan transfuzyonu gibi genel bilgiler
•    Plazma hücre diskrizileri
•    Diğer konular

Göğüs hastalıkları sorularına baktığımızda en çok soru KOAH tan geliyor .
•    KOAH
•    Solunum sistemi enfeksiyonları ( en çok atipik pneumoniler )
•    Pulmoner emboli
•    Göğüs hastalıklarına giriş
•    Tbc
•    İnterstisyel AC hastalıkları
•    Akciğer tümörleri ve mediastinal kitleler
•    Pleural hastalıklar

Endokrinoloji sorularına baktığımızda en çok soru DM tan geliyor. DM, Tiroid hastalıkları ve hormonlardan genelde her sınavda soru gelir.
•    DM
•    Adrenal hastalıklar
•    Paratiroid hastalıkları ve kalsiyum
•    Hipotalamo hipofizer sistem
•    Tiroid hastalıkları
•    Diğerleri ( MEN , hiperlipidemiler gibi )

Gastroenteroloji sorularına baktığımızda en çok soru Kolorektal hastalıklardan geliyor.
•    Kolorektal hastalıklar
•    KC hastalıkları
•    Ağız ve oesaphagus hastalıkları
•    İnce barsak hastalıkları ve malabsorbsiyonlar
•    Hepatitler
•    Mide hastalıkları ve peptik ülser
•    Safra kesesi hastalıkları
•    Gastroenterolojiye giriş ( muayene , tanı yöntemleri , gıs kanamaları )
•    Pankreas hastalıkları ve tm leri

Nefroloji sorularına baktığımızda en çok soru gelen konu Böbrek yetmezliğidir.Glomerulonefrit ve metabolik asidoz sorusu sormayı çok seviyorlar.
•    Böbrek yetmezliği
•    Diğer Nefrolojik Hastalıklar (Renovasküler hastalıklar, Toksik nefropatiler, Sistemik hastalıklarda böbrek, Kistik hastalıklar, Ürogenital

Tümörler )
•    Glomeruler hastalıklar
•    Asit baz dengesi ve bozuklukları
•    Sıvı elektrolit dengesi ve bozuklukları
•    Nefrolojiye giriş

Romatoloji sorularına baktığımızda en çok soru gelen konu İmmunolojidir.Romatoid artrit,osteoartrit ve SLE ‘den çok sık soru geliyor.
•    İmmunoloji
•    Diğer artritler
•    Romatoid artrit ve osteoartrit
•    SLE
•    Romatolojide Genel Bilgiler (Giriş, testler, akut faz reaktanları, sinoviyal sıvı, monoartrit ve poliartritler
•    Skleroderma ,dermatomyozit
•    Vaskulitler

İnfeksiyon hastalıkları sorularına baktığımızda HIV ,menenjitler ,spesifik mikroorganizmalar ve tedavileri hakkında çok soru soruluyor.
Unutmayın arkadaşlar iyi bir başlangıç ,yarı yarıya başarı demektir.
Başarı size gelmez siz ona gideceksiniz…